Pågående projekt

Utveckling av white-labeltjänster

Digital Jobbcoachning för omställningsaktörer

Tillsammans med utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE utvecklar vi ett arbetsverktyg för arbetssökande och jobbcoacher. Systemet är ett deltagarverktyg för leverantörer av arbetsförmedlingstjänster (STOM, INAB, KROM) med god integration med myndighetens webbstöd. Vi vill förbättra möjligheterna för jobbcoachning på distans, avlasta och effektivisera mänskliga handläggare samt höja kvalitén på stödet.

AlphaCE hushåller utvecklingen med närhet till arbetssökande och jobbcoacher. Tjänsten beräknas vara i drift våren 2021 och kommer därefter att kunna handlas som en white-labeltjänst. 

Digital studie- och yrkesväledning

Vi driver ett utvecklingsprojekt av mobil och automatiserad studie- och yrkesvägledning för elever i grund- och gymnasieskola. Syftet är att komplettera och avlasta mänskliga vägledare. Vi vill även ge eleven ett tillgängligt och utökat stöd för att kunna göra genomtänkta och informerade val.

 

Med stöd av Vinnovas program innovativa startups - steg 1 tar vi just nu fram en marknadsplan och ett kunderbjudande till huvudmän för skolan. Inom projektet arbetar vi även aktivt med att förbättra tillgången och kvalitén på öppna data från utbildningssystemet. 

 

 

Aktuella uppdrag

Ökad utbildningskapacitet i krisens spår

Behovet av tillgängliga utbildningsplatser har ökat i spår av coronakrisen. Tillsammans med Uppsala universitet undersöker vi hur utbildningskapaciteten kan ökas och lärartiden minskas genom smarta teknikval och digitala läromedel. 

 

 

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook