Om oss

Vår 2019

Chatboten Ava föds under ett examensarbete på Uppsala universitet. Chatboten hjälper användare kartlägga utbildning- och yrkesval och vinner arbetsmarknadskategorin i Hack For Sweden.

Sommar 2019

Efter examen utvecklas Ava till en affärsidé om att leverera ett digital verktyg för studie- och yrkesvägledning till elever i grundskolan- och gymnasiet.

Höst 2019

Vi spenderar månader på att förstå målgrupp, huvudmän och organisationer som omger frågor. Vi detaljstuderar även digitalisering och IT-infrastruktur inom utbildning- och arbetsmarknad i bred bemärkelse. Vi deltar i åtskilliga möten, events, seminarier och paneler där kontakter och nätverk byggs upp med människor och organisationer.

Vår 2020

Vi inser behovet av gränsöverskridande samarbeten och utveckling av data, system och organisation innan de färdiga tjänster och affärsmodeller vi hade drömt om kan bli verklighet.

Vi inser även att det behövs tekniskt kunniga aktörer som tvingar myndigheter och organisationer att se saker ur ett användarperspektiv. Ava blir ava o co där utbudet breddas. Parallellt med att utveckla färdiga white-labeltjänster öppnar vi upp för leverantörsuppdrag där vi kan hjälpa andra aktörer och ekosystemet i stort att utvecklas.

Teamet bakom

Fred Isaksson

Marknad  & Sälj

+46 707 72 10 66

Andreas Samuelsson

Teknik & Lösningar

+46 739 04 88 48

 
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook